0268 274999 info@multisign.ro

Termeni și Condiții

Prin utilizarea site-ului www.multisign.ro sunteţi de acord cu Termenii și Condiţiile de utilizare.

Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor termeni și condiţii de utilizare. Accesând şi utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între Dumneavoastră şi Multisign SRL sunt înlocuite cu prevederile prezentelor termeni și condiţii de utilizare. Dacă nu acceptați termenii și condițiile statuate în acest document, vă rugăm să părăsiţi acest site.

Dreptul de autor

Multisign este o marcă înregistrată a Multisign SRL.

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, textele, formatările, imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicatiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informatii de pe acest site (“Conţinut”) sunt proprietatea Multisign SRL sau al unor terțe părti. Utilizatorii care reproduc sau modifică materialele de pe acest site vor suporta consecințele conform legilor României și Tratatelor internaționale cu privire la drepturile de autor. Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

1. Reguli de utilizare

Aveți permisiunea de a parcurge aceast site și de a reproduce extracte prin tipărire, descărcare pe un mediu de stocare și distribuire la alții, insă în toate cazurile doar pentru scopuri informaționale, și cu condiția ca în toate aceste reproduceri să apară anunțul referitor la dreptul de autor menționat mai sus. Nici o reproducere sau parte a site-ului nu poate fi văndută sau distribuită pentru căștig comercial și nici nu poate fi modificată sau încorporată în nici o altă lucrare sau publicație, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic, și nici nu pot fi transmise câtre nici o altă pagină de Internet. Nu se acordă nici o altă licență sau drept.

3. Modificări

Multisign SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, sau la orice interval de timp, sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Multisign SRL nu este răspunzătoare față de utilizator sau orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru orice modificare a conținutul site-ului. Multisign SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice pe acest site și nu au caracter retroactiv.

4. Absolvirea de răspundere

Prin folosirea acestui site, declarați în mod expres și implicit că ințelegeți și că sunteți de acord cu următoarele:

  • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere.
  • orice material descărcat sau obținut în orice fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului se află astfel la discreția utilizatorului și poate fi folosit doar pe riscul propriu. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date ce ar putea rezulta din descărcarea conținutului site-ului.
  • nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de pe site-ul www.multisign.ro, sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Termenii și Condițiile de utilizare.

5. Limitări ale răspunderii

Multisign SRL nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau icomensurabile, rezultănd din:

  • Utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
  • Acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  • Declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
  • Orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Acest site este oferit în aceasta formă fără alte garanții. Nu suntem responsabili pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său. În nici un caz Multisign SRL nu va fi responsabilă pentru orice fel de pagube ale utilizatorilor sau ale sistemelor de calcul.

Folosirea acestui site se face sub imperiul acestor reguli și în termenii și condițiile pe care utilizatorul îi acceptă implicit prin contactarea și folosirea site-ului www.multisign.ro.

Data ultimei actualizari: 25.11.2017